Laptop Dell

BẢNG GIÁ LAPTOP DELL

Bạn muốn mua laptop Dell giá rẻ hơn 50%, mạnh mẽ, bền, đẹp, zin 100%, mới nhất, nhập trực tiếp từ USA, bảo hành chính hãng?

Hãy nhấp vào đây


DELL INSPIRON

MODEL
Thông số
Giá
Inspiron N3462
CPU: N4200, Ram: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch, DVD-RW, HĐH: FreeDos, Tặng Túi, 6PFTF11-BLACK
7,400,000
Inspiron N3467
CPU: I3-6006U, Ram: 4G, HDD: 1TB, Màn hình:14 inch, DVD-RW, HĐH: FreeDos, Tặng Túi, M20NR1-BLACK
9,400,000
 Inspiron N3467
CPU: I3-7100U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch,, DVD-RW, HĐH: Dos, Tặng Túi, M20NR2-BLACK
9,930,000
 Inspiron N3467
CPU: I3-7100U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch,, DVD-RW, WIN 10TúiM20NR21-BLACK
11,240,000
 Inspiron N3467
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch,, DVD-RW, HĐH: Dos, Tặng Túi, C4CPU: I51107-BLACK
11,970,000
 Inspiron N3467
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M335, DVD-RW, Dos/TúCPU: I70119162-BLACK
10,345,000
 Inspiron N3467
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M430, DVD-RW, HĐH: Dos, Tặng Túi, N3467A-Black
13,180,000
 Inspiron N3476
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M520, DVD-RW, HĐH: Dos, Tặng Túi, N3476A-Black
13,915,000
 Inspiron N3567
CPU: I3-7100U, RAM: 6G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: Dos, Tặng Túi, N3567A – Black
10,555,000
 Inspiron N3567
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, N3567D – Black
11,130,000
 Inspiron N3567
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M430, DVD-RW, HĐH: Dos, Tặng Túi, C5CPU: I31120-Black
10,400,000
 Inspiron N3567
CPU: I3-7100U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: Dos, Tặng Túi, N3567G – Black
10,030,000
 Inspiron N3567
CPU: I3-7100U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, N3567H – Black
11,130,000
 Inspiron N3567
CPU: I5-7200U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, Dos/check hàngN3567E – Black
12,970,000
 Inspiron N3567
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M335, DVD-RW, Dos/TúCPU: I70093474-BLACK
13,020,000
 Inspiron N3567
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M335, DVD-RW, WIN 10/TúCPU: I70119158-BLACK
14,330,000
 Inspiron N3567
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M335, DVD-RW, , HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, CPU: I70121525-BLACK
14,440,000
 Inspiron N5370
CPU: I3-7130U, RAM: 4G, SSD128G, Màn hình: 13.3 inch, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, N3CPU: I3001W-Pink (KB Led)
15,020,000
 Inspiron N5370
CPU: I3-7130U, RAM: 4G, SSD128G, Màn hình: 13.3 inch, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, N3CPU: I3001W-Silver (KB Led)
14,910,000
 Inspiron N5370
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, SSD128G, Màn hình: 13.3 inch, , HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, N5370A-Silver (KB Led)
18,430,000
 Inspiron N5370
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, SSD256G, Màn hình: 13.3 inch, 2GD5_530R7, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, F5YX01-Silver (KB Led)
20,270,000
 Inspiron N5370
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 13.3 inch, 2GD5_530R7, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, check70146440-Silver (KB Led)
24,470,000
 Inspiron N5379
CPU: I5-8250U, RAM: 8G, HDD: 1TB, 13.3/ Touch, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, JYN0N1-Grey (KB Led)
21,690,000
Inspiron N5379
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, HDD: 1TB, 13.3 / TouchWIN 10 + 0FFICETúiC3TCPU: I7501W-Grey (KB Led)
22,999,000
Inspiron N5468
CPU: I7-7500U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M335, DVD-RW, WIN 10/check70119160- Silver
18,060,000
 Inspiron N5468
CPU: I7-7500U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M335, DVD-RW, WIN 10/check70119161- Silver
18,585,000
 Inspiron N5468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch,2G_R7M440, DVD-RW, , HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, K5CDP11-SILVER (KB Led)
15,330,000
 Inspiron N5567
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, WIN 10TúiCWJK61-Grey (KB Led)
14,490,000
 Inspiron N5570
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R530, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, M5CPU: I5238W-Silver (KB Led)
16,905,000
 Inspiron N5570
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R530, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, M5CPU: I5238W-Black (KB Led)
16,905,000
 Inspiron N5570
CPU: I5-8250U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, 244YV1-Silver (KB Led)
17,115,000
 Inspiron N5570
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, HDD: 2TB, Màn hình: 15 inch, 4G_R530, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, N5570B-Silver (KB Led)
22,995,000
 Inspiron N5570
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 4G_R530, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, N5570A-Silver (KB Led)
23,730,000
 Inspiron N5570
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 4G_R530, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, N5570C-Black (KB Led)
23,730,000
 Inspiron N7370
CPU: I5-8250U, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 13.3 inch, , HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, CPU: I70134541-Silver (KB Led)
24,465,000
 Inspiron N7370
CPU: I7-8550U/16G/SSD512G, Màn hình: 13.3 inch, , HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, CPU: I7D61Y2-Silver (KB Led)
33,180,000
 Inspiron N7373
CPU: I5-8250U, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 13 inch, Touch, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, C3TCPU: I501OW-Grey (KB Led)
25,990,000
 Inspiron N7373
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 13 inch, Touch, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, T7373A-Grey (KB Led)  ( check hàng
28,875,000

DELL VOSTRO

Vostro V3468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M420, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, K5P6W12-BLACK
14,125,000
 Vostro V3468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M420, DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, K5P6W14-BLACK
12,970,000
 Vostro V3468
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, LNX/TúCPU: I70145233-BLACK
9,820,000
 Vostro V3468
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, LNX/TúCPU: I70145235-BLACK
10,135,000
 Vostro V3468
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, WIN 10/TúCPU: I70142649-BLACK
10,975,000
 Vostro V3468
CPU: I3-7100U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, WIN 10/Check70090697-BLACK
11,605,000
 Vostro V3468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, LNX/TúCPU: I70088614-BLACK
12,390,000
 Vostro V3468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, WIN 10/TúCPU: I70090698-BLACK
13,650,000
 Vostro V3568
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, VTCPU: I35027-Black
10,030,000
 Vostro V3568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, XF6C61-BLACK
12,550,000
 Vostro V3568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, XF6C611-BLACK
13,915,000
 Vostro V3568
CPU: I7-7500U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2GD3_R5M420, DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, XF6C621-BLACK
16,380,000
 Vostro V3568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M420DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, V3568A – Black
13,285,000
 Vostro V3568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M420DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, V3568B – Black
15,120,000
 Vostro V3578
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M520DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, V3578A – Black
14,545,000
 Vostro V3578
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M520DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, V3578B – Black
15,650,000
 Vostro V3578
CPU: I5-8250U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M520DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, V3578C – Black
15,540,000
 Vostro V3578
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M520DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, NGMPF1 – Black
18,325,000
 Vostro V3578
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2G_R5M520DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, NGMPF11 – Black
19,800,000
 Vostro V5370
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, SSD256G, Màn hình: 13.3 inch, DVD-RW, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, 42VN530W01 – Silver (KB Led)
18,745,000
 Vostro V5370
CPU: I5-8250U, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 13.3 inch, 2G_R5M530DVD-RW, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, V5370A – Silver (KB Led)
23,365,000
 Vostro V5468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch, HĐH: LNX, Tặng Túi, VTCPU: I5019-Gold
14,965,000
 Vostro V5468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch,WIN 10/CheckVTCPU: I5019W-Gold
15,805,000
 Vostro V5468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger2G_GT940M, HĐH: LNX, Tặng Túi, V5468F – Gold
16,120,000
 Vostro V5468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger2G_GT940M, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, V5468A – Gold
17,485,000
 Vostro V5468
CPU: I5-7200U, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 14 inch, Finger2G_GT940M, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, V5468E – Gold
20,000,000
 Vostro V5468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB,2G_GT940M, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, V5468C – Gray
17,065,000
 Vostro V5471
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger4G_R5M530, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, CPU: I70153001-Silver
25,095,000
 Vostro V5471
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger4G_R5M530WIN 10/TúCPU: I70152999-Silver
25,360,000
 Vostro V5471
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger4G_R5M530, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, check70146452-Silver
25,670,000
 Vostro V5471
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, checkVTCPU: I5207W-Silver
16,905,000
 Vostro V5471
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, VTCPU: I5207W-Rose
16,905,000
 Vostro V5568
CPU: I3-7100U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2GD5_940MX, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, 077M512-GOLD Kb Led
14,390,000
 Vostro V5568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2GD5_940MX, HĐH: LNX, Tặng Túi, 077M53-GOLD Kb Led
16,380,000
 Vostro V5568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, 2GD5_940MX, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, 077M52-GOLD Kb Led
16,905,000
 Vostro V5568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 15 inch, WIN 10/TúCPU: I70087069-GOLD
15,750,000
 Vostro V5568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, LNX/TúCPU: I70134546-Gold
15,540,000
 Vostro V5568
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, WIN 10/TúCPU: I70133573-Gold
16,485,000
 Vostro V5568
CPU: I5-7200U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, FhdWIN 10/TúCPU: I70133574-Gold
18,115,000
 Vostro V5568
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 15 inch, HĐH: LNX, Tặng Túi, V5568F – Gold
11,920,000
 Vostro V5568
CPU: I7-7500U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, Finger4G_GTX940MX, HĐH: LNX, Tặng Túi, V5568G – Gold (KB Led)
20,900,000
 Vostro V5568
CPU: I7-7500U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, Finger4G_GTX940MX, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, V5568A – Blue (KB Led)
22,260,000
 Vostro V5568
CPU: I7-7500U, RAM: 8G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, Finger4G_GTX940MX, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, V5568C – Gray (KB Led)
22,260,000

 

DELL GAMING

 Inspiron N7570
CPU: I5-8250U, RAM: 4G, SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 15.6 inch, 4G_GT940M, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, N5CPU: I5102OW-Silver (KB Led)
21,630,000
 Inspiron N7570
CPU: I7-8550U, RAM: 8G, SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 15.6 inch, 4G_GT940M, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Tặng Túi, CPU: I782P82-Silver (KB Led)
28,035,000
 Inspiron N7577
CPU: I7-7700HQ/16G/SSD256G+HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, FHD6G_GT1060M, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, N7577B – Black (KB Led)
36,855,000
 Inspiron N7577
CPU: I7-7700HQ/16G/SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, UHD6G_GT1060M, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, N7577C – Black (KB Led)
38,955,000
 Vostro V7570
CPU: I5-7300HQ, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15.6 inch, 4G_GTX1050, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, V7570A-Gray (KB Led)
23,100,000
 Vostro V7570
CPU: I5-7700HQ, RAM: 8G, SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 15.6 inch, 4G_GTX1050TI, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, Check70138565-Silver (KB Led)
29,455,000
 Vostro V7570
CPU: I5-7700HQ, RAM: 8G, SSD128G+HDD: 1TB, Màn hình: 15.6 inch, 6G_GTX1060, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, 70138566-Silver (KB Led)
32,395,000
Vostro V3468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M420, DVD-RW, HĐH: WIN 10 bản quyền, Tặng Túi, K5P6W12-BLACK
14,125,000
 Vostro V3468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch,2G_R5M420, DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, K5P6W14-BLACK
12,970,000
 Vostro V3468
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, CPU: I70145233-BLACK
9,820,000
 Vostro V3468
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, CPU: I70145235-BLACK
10,135,000
 Vostro V3468
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 500GB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, WIN 10/TúCPU: I70142649-BLACK
10,975,000
 Vostro V3468
CPU: I3-7100U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, WIN 10/Check70090697-BLACK
11,605,000
 Vostro V3468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, CPU: I70088614-BLACK
12,390,000
 Vostro V3468
CPU: I5-7200U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 14 inch, Finger, DVD-RW, WIN 10/TúCPU: I70090698-BLACK
13,650,000
 Vostro V3568
CPU: I3-6006U, RAM: 4G, HDD: 1TB, Màn hình: 15 inch, , DVD-RW, HĐH: LNX, Tặng Túi, iVTCPU: I35027-Black
10,030,000

DELL XPS

 XPS 13
CPU: I5-7200U, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 13.3 inch, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, check70126276-SILVER (Alu) KB Led
33,130,000
 XPS 13 9360
CPU: I5-8250U, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 13.3 inch, HĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, check70126276-SILVER (Alu) KB Led
34,495,000
 XPS 13 9365
CPU: I5-7Y54, RAM: 8G, SSD256G, Màn hình: 13.3 inch, TouchHĐH: WIN 10 + 0FFICE bản quyền, 70126276-SILVER (Alu) KB Led
38,120,000

 

 

Laptop Dell an toàn và dễ quản lý được hỗ trợ toàn diện về dịch vụ và bảo hành toàn cầu. Thật dễ dàng để vượt qua thử thách từ các khách hàng khó tính. Với nhiều chế độ chuyển đổi, cộng với bảo mật đẳng cấp thế giới, máy tính xách tay Dell cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để làm cho cuộc sống của bạn đầy hạnh phúc. Từ máy tính bàn đến máy tính xách tay, Dell\ chuyển tiếp liền mạch để cung cấp cho bạn những cách vô tận để giành chiến thắng trong công việc.

Tính bảo mật, linh hoạt và phụ kiện cao cấp của laptop Dell giúp bạn làm việc tốt hơn vì thành công của bạn phụ thuộc vào khả năng duy trì năng suất ở văn phòng, bất cứ nơi nào công việc của bạn cần. Dell cung cấp phương tiện chủ lực cho các ngành công nghiệp hàng đầu, được bảo mật cá nhân qya đầu đọc vân tay cảm ứng và ngăn chặn phần mềm độc hại đươc tích hợp sẵn. Ngoài ra, với Dell, không gian làm việc của bạn luôn được bảo vệ, dữ liệu của bạn luôn được an toàn trên tất cả thời điểm nào, bao gồm phương tiện bên ngoài, ổ đĩa tự mã hóa và trong bộ nhớ đám mây công cộng.

Laptop Dell dễ quản lý nhất thế giới được xây dựng để cho phép cấu hình hệ thống, BIOS linh hoạt và tự động thông qua các công cụ miễn phí của Dell Client Command Suite. Chúng tôi giúp bạn dễ dàng triển khai, theo dõi và cập nhật cấu hình của mình. Đặc trưng với khung máy bền bỉ, được xây dựng từ trước đến nay đã trải qua thử nghiệm ở cấp độ quân sự nhằm đảm bảo hệ thống của bạn có thể chịu được các điều kiện thực tế khắc nghiệt nhất.

Máy tính xách tay Dell nhỏ, nhẹ và mát mẻ khi chạm vào. Bao gồm các phiên bản 12, 13 và 14 inch. Máy tính xách tay đa năng, đầy đủ tính năng với khả năng mở rộng hiệu suất và hỗ trợ kế thừa. Thế giới an toàn nhất, có thể quản lý và đáng tin cậy cho bạn.

Laptop Dell siêu bền được xây dựng nhằm mục đích chịu được môi trường khắc nghiệt nhất trong khi vẫn duy trì mức độ bảo mật, hiệu suất và khả năng quản lý cao nhất, được hỗ trợ bởi các dịch vụ và hỗ trợ đẳng cấp thế giới.

Một giải pháp đơn giản, linh hoạt và toàn diện kết hợp phần cứng, phần mềm, dịch vụ tốt nhất thế giới.

Dell là một công ty công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Round Rock, Texas , Hoa Kỳ, phát triển, bán, sửa chữa và hỗ trợ máy tính cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan. Được đặt tên theo tên người sáng lập, Michael Dell , công ty là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, có hơn 103.300 nhân viên trên toàn thế giới

Dell bán máy tính cá nhân (PC), máy chủ , thiết bị lưu trữ dữ liệu , thiết bị chuyển mạch mạng , phần mềm , thiết bị ngoại vi máy tính , HDTV , máy ảnh, máy in, máy nghe nhạc MP3 và thiết bị điện tử do các nhà sản xuất khác xây dựng. Công ty nổi tiếng với những đổi mới trong quản lý chuỗi cung ứng và thương mại điện tử , đặc biệt là mô hình bán hàng trực tiếp và phương pháp “xây dựng theo đơn đặt hàng” hoặc “cấu hình để đặt hàng” để sản xuất – phân phối các máy tính cá nhân được cấu hình theo thông số kỹ thuật của khách hàng. Dell là một nhà cung cấp phần cứng tinh khiết cho phần lớn sự tồn tại của nó, nhưng với việc mua lại Perot Systems vào năm 2009, Dell gia nhập thị trường cho các dịch vụ Công nghệ thông tin. Công ty đã thực hiện mua lại bổ sung trong các hệ thống lưu trữ và mạng, với mục đích mở rộng danh mục đầu tư, cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho khách hàng doanh nghiệp.

Dell được đánh giá ở vị trí 51 trong danh sách Fortune 500 , tính đến năm 2014. Sau khi được tư nhân hóa vào năm 2013, bản chất tài chính mới được bảo mật không được Fortune tiếp tục xếp hạng. Trong năm 2015, Dell là nhà cung cấp PC lớn thứ ba trên thế giới sau Lenovo và HP . Dell hiện là nhà cung cấp máy tính số 1 trên thế giới. Dell là công ty lớn thứ sáu ở Texas theo tổng doanh thu. Đây là công ty phi dầu mỏ lớn thứ hai ở Texas – phía sau AT & T – và là công ty lớn nhất ở Greater Austin. Dell là một công ty được giao dịch công khai ( NASDAQ : DELL), cũng như là một thành phần của NASDAQ-100 và S & P 500.

Tăng trưởng trong những năm 1990 và đầu những năm 2000

Ban đầu, Dell đã không nhấn mạnh thị trường tiêu dùng, do chi phí cao hơn và lợi nhuận thấp nên không thể chấp nhận được trong việc bán thiết bị cho các cá nhân và hộ gia đình; Điều này đã thay đổi khi trang web của công ty ngừng hoạt động vào năm 1996 và 1997. Trong khi giá bán trung bình của các công ty cho các cá nhân đang giảm, thì Dell đang tăng lên, khi người mua máy tính thứ hai và thứ ba muốn máy tính mạnh mẽ với nhiều tính năng và không cần nhiều hỗ trợ kỹ thuật nên họ đã chọn Dell. Dell tìm thấy một cơ hội giữa các cá nhân hiểu biết về máy tính, những người thích sự tiện lợi của việc mua trực tiếp, tùy chỉnh máy tính với các phương tiện của họ, và thiết bị được giao đến tay người dùng trong vài ngày. Đầu năm 1997, Dell đã tạo ra một nhóm bán hàng và tiếp thị nội bộ chuyên phục vụ thị trường gia đình và giới thiệu một dòng sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho người dùng cá nhân.

Từ năm 1997 đến năm 2004, Dell đã đạt được sự tăng trưởng ổn định và đã giành được thị phần từ các đối thủ cạnh tranh ngay cả trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Trong cùng thời gian đó, các nhà cung cấp PC đối thủ như Compaq , Gateway , IBM , Packard Bell và AST Research đã phải vật lộn với khó khăn và cuối cùng rời khỏi thị trường hoặc bị mua lại. Dell đã vượt qua Compaq để trở thành nhà sản xuất PC lớn nhất từ năm 1999. Chi phí hoạt động chỉ chiếm 10% doanh thu của Dell trong năm 2002, so với 21% doanh thu của Hewlett-Packard, 25% tại Gateway và 46% tại Cisco. Năm 2002, khi Compaq sáp nhập với Hewlett Packard(nhà sản xuất PC thứ tư), Hewlett Packard mới kết hợp chiếm vị trí dẫn đầu nhưng vẫn gặp khó khăn và Dell nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu. Dell đã tăng trưởng nhanh nhất vào đầu những năm 2000.

Từ những khởi đầu, Dell đã hoạt động như một nhà tiên phong trong cách tiếp cận “cấu hình đặt hàng” để sản xuất – cung cấp các máy tính cá nhân được cấu hình theo thông số kỹ thuật của khách hàng. Ngược lại, hầu hết các nhà sản xuất PC trong những thời điểm đó đã giao các đơn đặt hàng lớn cho các nhà trung gian trên cơ sở hàng quý.

Để giảm thiểu sự chậm trễ giữa giao dịch mua và giao hàng, Dell có chính sách chung về sản xuất các sản phẩm gần với khách hàng của mình. Điều này cũng cho phép thực hiện phương pháp sản xuất chỉ trong thời gian (JIT), giảm thiểu chi phí hàng tồn kho. Hàng tồn kho thấp là một dấu hiệu khác của mô hình kinh doanh của Dell – một sự cân nhắc quan trọng trong một ngành công nghiệp nơi các thành phần mất giá rất nhanh.

Quy trình sản xuất của Dell bao gồm lắp ráp, cài đặt phần mềm, kiểm tra chức năng (bao gồm cả “đốt cháy”) và kiểm soát chất lượng. Trong suốt hầu hết lịch sử của công ty, Dell sản xuất laptop trong nhà và ký hợp đồng sản xuất máy tính xách tay cơ bản. Cách công ty tiếp cận người tiêu dùng đã thay đổi, như được trích dẫn trong báo cáo thường niên năm 2006, trong đó nêu: “Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng về quan hệ đối tác sản xuất thiết kế ban đầu và các mối quan hệ sản xuất gia công phần mềm.” Tờ Wall Street Journal đưa tin vào tháng 9 năm 2008 rằng “Dell đã tiếp cận các nhà sản xuất máy tính hợp đồng với các hợp đồng béo bở”. Vào cuối những năm 2000, cách tiếp cận sản xuất máy tính xách tay của Dell được cấu hình theo các thông số kỹ thuật của khách hàng từ các công ty của Mỹ không còn hiệu quả và cạnh tranh nhiều với các nhà sản xuất có số lượng đơn hàng lớn.

.